Sơn giả đá marble

Sơn giả đá marble là dòng vật liệu được sử dụng trang trí cho nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà của bạn như cột, tường và trần. Tuy nhiên, vị trí được sử dụng nhiều nhất để trang trí với sơn giả đá marble thường là các cột bê tông của ngôi nhà

.

Danh mục: