Sơn giả gỗ trên sắt, trên thạch cao trần nhà đẹp và bền