Sơn giả đá tại củ chi, cột tròn giả đá cẩm thạch đẹp láng bóng